Năng động

Kích thước động của Edutainment

fasten4D4 met het 4DimensieModel voor TalentOntplooiing

Fasten4 koestert de Hoop

nó có thể mở ra một tài năng Driven Dynamics Phương pháp tiếp cận, die TalentEducatie samen met Digitale Educatie voor IEDEREEN mogelijk maakt Zodat we het uitroepteken ruilen voor het vraagteken achter de zinnen:

Và, Giáo dục cho tất cả, để Tất cả mọi người học đọc và viết!

Và, Giáo dục cho mọi trẻ em, để Nai sừng tấm loại từ khi còn nhỏ học đọc!

4D44D44D44D44D44D4Động lực tài năng In4D44D44D44D44D44D4

Onderwijs office microsoft MH900178685

Động thế giới

Giáo dục cho tất cả!

Tài năng cuộc sống

Onderwijs voor iedereen office microsoft MH900227712

4D44D44D44D44D44D4EindeTalentPrint4D44D44D44D44D44D4

Năng động là một phong trào lao động Vitale, mà xuất phát từ bên trong. Lực lượng này có thể được chuyển đổi thành một sản phẩm tương tự động vật lý. Talent Moment &TalentPrint vormen samen zo´n product dat Talentontplooiing stimuleert

Fasten4 = 4xD = D4.

De 4 Dimensies động, Quyết định, Kỹ thuật số, Deelnemen´ staan in rechtsstreeks verband met TalentOntwikkeling in elke vorm van Edutainment van fasten4. Trong Hội thảo, Thạc sĩ các lớp học, Publicaties en Producten herken je de aandacht 4D4

4D44D44D44D44D44D4Talent Dynamics Print Preview4D44D44D44D44D44D4

Dynamisch Talent

Workshop 4D

Office của Microsoft

Câu đố với tài năng

Dynamisch en Veelzijdig

bởi sự hợp tác

Auto van samenwerking Lenrik Sorensen via Lizan van Dijk

Facebook Lenrik-Sorensen

4D44D44D44D44D44D4Talent Dynamics Print Preview4D44D44D44D44D44D4

Đồ thị triển khai Talent. Thế kỷ XX là thế kỷ của rất nhiều giới hạn và di chuyển ra. Vì vậy, đột phá, thậm chí trên mặt trăng. Động lực tạo nên một tương tự(vật lý) và kỹ thuật số hoạt hình kích thước theo kích thước Edutaiment chi tiết và kết nối đảm bảo Talent Nuôi dưỡng tối ưu

END