พลวัต

ยินดีต้อนรับสู่มิติแบบไดนามิกของ Edutainment

fasten4D4 met het 4DimensieModel voor TalentOntplooiing

Fasten4 koestert de Hoop

ที่จะสามารถปล่อย Dynamics วิธี Talent ขับเคลื่อน, die TalentEducatie samen met Digitale Educatie voor IEDEREEN mogelijk maakt Zodat we het uitroepteken ruilen voor het vraagteken achter de zinnen:

และ, การศึกษาสำหรับทุกคน, เพื่อที่ว่า ทุกคน เรียนรู้ที่จะอ่านและเขียน!

และ, การศึกษาสำหรับเด็กทุกคน, เพื่อที่ว่า ชนิด Elk จากอายุต้นเรียนรู้ที่จะอ่าน!

4D44D44D44D44D44D4พรสวรรค์พิมพ์ Dynamics4D44D44D44D44D44D4

Onderwijs office microsoft MH900178685

พลวัตโลก

การศึกษาเพื่อการทั้งหมด!

ชีวิตที่มีความสามารถ

Onderwijs voor iedereen office microsoft MH900227712

4D44D44D44D44D44D4พิมพ์ Talent End4D44D44D44D44D44D4

พลวัตคือการเคลื่อนไหวของแรงงานไวเทล, ซึ่งมาจากภายใน. พลังนี้สามารถแปลงสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ที่คล้ายแบบไดนามิกกายภาพ. ช่วงเวลาความสามารถ &TalentPrint vormen samen zo´n product dat Talentontplooiing stimuleert

Fasten4 = 4XD = D4.

สี่มิติ "Dynamic, แตกหัก, ดิจิตอล, Deelnemen´ staan in rechtsstreeks verband met TalentOntwikkeling in elke vorm van Edutainment van fasten4. ในการฝึกอบรม, ระดับปริญญาโท, Publicaties en Producten herken je de aandacht 4D4

4D44D44D44D44D44D4พรสวรรค์ตัวอย่างก่อนพิมพ์ Dynamics4D44D44D44D44D44D4

พรสวรรค์แบบไดนามิก

Workshop 4D

สำนักงานไมโครซอฟท์

จิ๊กซอว์ที่มีพรสวรรค์

Dynamisch en Veelzijdig

โดยความร่วมมือ

Auto van samenwerking Lenrik Sorensen via Lizan van Dijk

Facebook Lenrik-โซเรนเซน

4D44D44D44D44D44D4พรสวรรค์ตัวอย่างก่อนพิมพ์ Dynamics4D44D44D44D44D44D4

การเปลี่ยนแปลงของการปรับใช้ความสามารถพิเศษ. ศตวรรษที่ยี่สิบศตวรรษที่เป็นของมากที่ไร้ขีด จำกัด และขยับออกห่าง. ดังนั้นแหวกแนวว่าแม้บนดวงจันทร์มา. พลวัตถือว่าอนาล็อก(กายภาพ) และดิจิตอลภายใต้มิติภาพเคลื่อนไหวขนาดรายละเอียด Edutaiment และการเชื่อมต่อเพื่อให้แน่ใจ Talent บำรุงที่เหมาะสม

END