Digitaal

Welkom op de Digitale Dimensie van Edutainment

 fasten4 een Talentvolle Duik in je EigenWebNetwerk 

Het ontwikkelen van je Talent begint vanaf de bevruchting. Met een foetusfilmpje begint het digitale leven van het kind al ver voor de geboorte. Als een moeder vanaf het begin haar MoederTalentMomenten vastlegt als TalentPrints, dan ziet het kind het  levenslicht zowel Analoog (fysiek), als Digitaal verzorgd.

EduTainment van TalentPrints kan beginnen bij de eerste zorg op het consultatiebureau en doorgaan tot en met de bejaardenverzorging

4D44D44D44D44D44D4Voorbeeld TalentPrintDigitaal4D44D44D44D44D44D4

http://www.youtube.com/watch?v=AGVTp7eCWBo

Digitaal senioren

Digitaal Talent?

van Foetus tot HoogBejaard?

Ja, maak TalentPrints!

Workshop Onderwijs Digitaal

4D44D44D44D44D44D4EindeTalentPrintDigitaal4D44D44D44D44D44D4

Kinderen vinden het vaak fantastisch om met digitaal gereedschap te spelen. Ze hebben snel door hoe het werkt en ze onthouden gemakkelijk. Het spreekt vanzelf dat de juiste docering kansen biedt

Voor senioren is een complete schriftelijke cursus opgebouwd van Visuele Boeken, met daarin een gedegen doch kinderlijk eenvoudige handleiding

Een Digitaal TalentAlfabet ziet er als volgt uit:

Digitaal alfabet via Homa Tehrani

faceboek Homa T

4D44D44D44D44D44D4EINDE4D44D44D44D44D44D4