Daadkrachtig

Welkom in de Daadkracht Dimensie van Edutainment

 Met fasten4D4 voel je je in je Element èn Competent mèt Daadkracht

Van een tiental TalentPrints per jaar, bouw je een helder overzicht van jouw Unieke TalentPalet. Daadkrachtig werken aan je ontwikkeling sluit aan op de Onderwijswet, waarin je van jongsafaan het recht krijgt om een ononderbroken dùs daadkrachtige leerweg te mogen volgen

Dat recht moet het voor iedereen mogelijk maken om ongestoord, ononderbroken je daadkracht in te kunnen zetten en je Talenten Heel Mooi te Ontplooien

Met fasten4D4 ben je daadkrachtig genoeg om Inzicht te verwerven in je Unieke TalentPalet

4D44D44D44D44D44D44D4DaadkrachtTalentPrintVoorbeeld4D44D44D44D44D44D44D4

Workshop 4D

Talentpuzzel

 Met Ongestoorde Daadkracht

Veilig en vrij zijn

Daadkracht oxalisconsult.be

4D44D44D44D44D44D44D4DaadkrachtTalentPrintEinde4D44D44D44D44D44D44D4

Met daadkracht en doorzettingsvermogen helpt fasten4 je met het maken van een levenslange verzameling van je Talenten. Je kunt op elk moment van je leven starten met dit TalentenProject. In principe bouw je een Talentoverzicht op van Foetus tot Pierlala. Maar dat geldt voor de nieuwe generatie. Jij kunt op elk TalentMoment starten

Hieronder zie je een EXTRA TalentPrent van een TalentMoment dat vele mensen over de hele wereld gezamenlijk beleefd zullen hebben. Het InterNationale en InterSociale TalentMoment van 27 juli 2012.

Totaal onverwacht werd de Olympische fakkel overgenomen door een groep van zeven kinderen. De fakkel was tot op dat moment altijd van de ene volwassene aan de andere volwassene doorgegeven. Deze keer ontstaken voor het eerst ‘kinderen’ het Olympisch vuur. Een symbolisch gebaar om duidelijk te maken dat de Internationale sportiviteit van de Olympische spelen doorgegeven moet worden naar de volgende generaties. Een daadkrachtige keuze van volwassenen om jongeren de veiligheid en vrijheid te gunnen. Zodat de huidige jonge generatie olympische sportiviteit doorgeven aan de komende generatie

TalentMoment Generatievlam

Omdat de TalentPrent niet meevertaald wordt, volgt hier de tekst van de Haiku:

         Zeven kinderen 

Onsteken Olympisch vuur:

Generatievlam

Daadkrachtig je TalentenPalet onplooien, daar gaat fasten´4´

Wil je Workshop of Masterklas volgen? Ga dan naar Contact

EINDE4D4