Post 4 Ori & Tatie

 Ori&Tatie

fasten4 geeft elk half kwartaal een nieuwsbrief uit over de ontwikkelingen van het Talentenonderzoek. Reacties van sitelezers die bijdragen aan een positieve ontwikkeling van het onderzoek worden in de nieuwsbrief geplaatst

Talenten uit de Doofpot Nieuwsbrief Doofpot foto (8)Nieuwsbrief volgt de Kroonkraanvogel Kroontje de ontwikkelingen het onderzoek van fasten4 en doet verslag van de reizen die de Kroonkraanvogel maakt, samen met de twee figuren Ori&Tatie. De Doofpot is hun huis en van daaruit reizen zij mee met het promotieonderzoek en naar de activiteiten die fasten4 ontplooit.