Dinamik

Mirë se vini në Dimensionin dinamik të edutainment

fasten4D4 met het 4DimensieModel voor TalentOntplooiing

Fasten4 koestert de Hoop

se ajo mund të lëshoj një dinamikë shtyrë Talent Përafrimit, die TalentEducatie samen met Digitale Educatie voor IEDEREEN mogelijk maakt Zodat we het uitroepteken ruilen voor het vraagteken achter de zinnen:

Dhe, Arsimi për të gjithë, në mënyrë që Gjithkush të mësojnë të lexojnë dhe shkruajnë!

Dhe, Edukimi për çdo fëmijë, në mënyrë që Cilido lloj nga një moshë të re të mësojnë për të lexuar!

4D44D44D44D44D44D4Dinamika Printo Talent4D44D44D44D44D44D4

Onderwijs office microsoft MH900178685

Dinamika Botërore

Arsimi për të gjithë!

Jeta talentuar

Onderwijs voor iedereen office microsoft MH900227712

4D44D44D44D44D44D4EindeTalentPrint4D44D44D44D44D44D4

Dinamizmi është një lëvizje e punës Vitale, e cila vjen nga brenda. Kjo forcë mund të konvertohet në një produkt analog Fizike Dinamik. TalentMoment &TalentPrint vormen samen zo´n product dat Talentontplooiing stimuleert

Fasten4 = 4xD = D4.

De katër 'Dimensies Dinamik, Vendimtar, Dixhital, Deelnemen´ staan in rechtsstreeks verband met TalentOntwikkeling in elke vorm van Edutainment van fasten4. Në Seminaret, Klasat Master, Publicaties en Producten herken je de aandacht 4D4

4D44D44D44D44D44D4Talent Dinamika Print Preview4D44D44D44D44D44D4

Talenti dinamike

Workshop 4D

Zyra-Microsoft

Puzzle me talent

Dynamisch en Veelzijdig

nga bashkëpunimi

Auto van samenwerking Lenrik Sorensen via Lizan van Dijk

Facebook-Lenrik-Sorensen

4D44D44D44D44D44D4Talent Dinamika Print Preview4D44D44D44D44D44D4

Dinamika e vendosjen talentet. Shekulli XX ishte shekull i shumë pakufishme dhe të shkojë larg. Pra novator që edhe në hënë erdhi. Dinamika përbën një analog(fizik) dhe digjitale dimension animuar nën dimensione Edutaiment detajuara dhe siguron lidhjen Talent optimale edukuar

END