சக்தி வாய்ந்த

கல்விசார் டைனமி பரிமாண வரவேற்கிறோம்

fasten4D4 met het 4DimensieModel voor TalentOntplooiing

Fasten4 koestert de Hoop

இது ஒரு டேலண்ட் டிரைவன் அணுகுமுறை டைனமிக்ஸ் கட்டவிழ்த்துவிட முடியும், die TalentEducatie samen met Digitale Educatie voor IEDEREEN mogelijk maakt Zodat we het uitroepteken ruilen voor het vraagteken achter de zinnen:

மற்றும், அனைத்து கல்வி, அதனால் அனைவரும் எழுத படிக்க கற்று!

மற்றும், ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் கல்வி, அதனால் ELK வகையான சிறுவயதிலிருந்தே வாசிக்க கற்று!

4டி44டி44டி44டி44டி44டி4திறமை டைனமிக்ஸ் அச்சிடுக4டி44டி44டி44டி44டி44டி4

Onderwijs office microsoft MH900178685

உலக இயக்கவியல்

அனைத்து கல்வி!

திறமையான வாழ்க்கை

Onderwijs voor iedereen office microsoft MH900227712

4டி44டி44டி44டி44டி44டி4இறுதியில் டேலண்ட் அச்சிடுக4டி44டி44டி44டி44டி44டி4

சுறுசுறுப்பு தொழிலாளர் விட்டேல் ஒரு இயக்கம், இதில் இருந்து வருகிறது. இந்த படை அனலாக் தயாரிப்பு உழவர் உடல் மாற்றப்படுகிறது. திறமை மொமண்ட் &TalentPrint vormen samen zo´n product dat Talentontplooiing stimuleert

Fasten4 = 4xD = டி4.

டி நான்கு Dimensies 'டைனமிக், உறுதியான, இலக்கமுறை, Deelnemen´ staan in rechtsstreeks verband met TalentOntwikkeling in elke vorm van Edutainment van fasten4. வகுப்புகள் உள்ள, முதன்மை வகுப்பு, Publicaties en Producten herken je de aandacht 4D4

4டி44டி44டி44டி44டி44டி4திறமை டைனமிக்ஸ் அச்சு முன்னோட்டம்4டி44டி44டி44டி44டி44டி4

Dynamisch டேலண்ட்

Workshop 4D

அலுவலக-மைக்ரோசாப்ட்

டேலண்ட் கொண்ட புதிர்

Dynamisch en Veelzijdig

ஒத்துழைப்பு மூலம்

Auto van samenwerking Lenrik Sorensen via Lizan van Dijk

Facebook Lenrik-சோரன்சென்

4டி44டி44டி44டி44டி44டி4திறமை டைனமிக்ஸ் அச்சு முன்னோட்டம்4டி44டி44டி44டி44டி44டி4

டேலண்ட் வரிசைப்படுத்தல் இயங்கியலை. இருபதாம் நூற்றாண்டின் வரம்பற்ற நிறைய நூற்றாண்டில் இருந்து பிரிந்து செல்ல. கூட நிலவு வந்து அற்புதமான. இயக்கவியல் அனலாக் அரசியல்(ஸ்தூலமான) மற்றும் டிஜிட்டல் அனிமேஷன் Edutaiment விரிவான பரிமாணங்களை கீழ் பரிமாணம் மற்றும் இணைக்கும் உகந்த வளர்க்கிறோம் டேலண்ட் உறுதி

END