דינמי

ברוכים באים לממד הדינמי של בידור חינוכי

fasten4D4 met het 4DimensieModel voor TalentOntplooiing

Fasten4 koestert de Hoop

זה עובד דרך גישה מוכוונת רון לDynamics לשחרר, die TalentEducatie samen met Digitale Educatie voor IEDEREEN mogelijk maakt Zodat we het uitroepteken ruilen voor het vraagteken achter de zinnen:

ו -, חינוך לכל, כדי ש כל אחד ללמוד לקרוא ולכתוב!

ו -, חינוך לכל ילד, כדי ש איילים סוג מגיל צעיר לומדים לקרוא!

4D44D44D44D44D44D4כשרון Dynamics הדפסה4D44D44D44D44D44D4

Onderwijs office microsoft MH900178685

Dynamics העולם

חינוך לכל!

חיים מוכשרים

Onderwijs voor iedereen office microsoft MH900227712

4D44D44D44D44D44D4הדפסת רון הסוף4D44D44D44D44D44D4

הדינאמיות היא תנועת העבודה ויטאלה, שבא מבפנים. כוח זה ניתן להמיר את המוצר אנלוגי גופני דינמי. TalentMoment &TalentPrint vormen samen zo´n product dat Talentontplooiing stimuleert

Fasten4 = 4xD = D4.

דה 4 Dimensies 'דינמי, מכריע, דיגיטלי, Deelnemen´ staan in rechtsstreeks verband met TalentOntwikkeling in elke vorm van Edutainment van fasten4. בסדנות, כיתת אמן, Publicaties en Producten herken je de aandacht 4D4

4D44D44D44D44D44D4צג לפני הדפסת Dynamics כשרון4D44D44D44D44D44D4

Dynamisch רון

Workshop 4D

משרד-Microsoft

פאזל עם כשרון

Dynamisch en Veelzijdig

על ידי שיתוף פעולה

Auto van samenwerking Lenrik Sorensen via Lizan van Dijk

פייסבוק Lenrik-סורנסן

4D44D44D44D44D44D4צג לפני הדפסת Dynamics כשרון4D44D44D44D44D44D4

דינמיקה של פריסת רון. המאה עשרים הייתה מאה של הרבה חסר גבולות ולהתרחק. אז פורץ אפילו על הירח שבאו. הדינמיקה מהווה אנלוגית(פיזי) וממד דיגיטלי אנימציה תחת ממדים מפורטים Edutaiment וחיבור מבטיח רון טיפוח האופטימלי

הסוף