郵寄 4 或 & 阿姨

或&阿姨

fasten4 geeft elk half kwartaal een nieuwsbrief uit over de ontwikkelingen van het Talentenonderzoek. 從網站讀者的意見,有助於積極開發研究的通訊發布

人才從封面, Nieuwsbrief Doofpot foto (8)Nieuwsbrief volgt de Kroonkraanvogel Kroontje de ontwikkelingen het onderzoek van fasten4 en doet verslag van de reizen die de Kroonkraanvogel maakt, 連同這兩個數字大利&阿姨. De Doofpot is hun huis en van daaruit reizen zij mee met het promotieonderzoek en naar de activiteiten die fasten4 ontplooit.