Пост 4 Или & Тетушка

Или&Тетушка

fasten4 geeft elk half kwartaal een nieuwsbrief uit over de ontwikkelingen van het Talentenonderzoek. Комментарии читателей с сайта, которые способствуют позитивному развитию исследований в бюллетене размещены

Таланты с сокрытием Nieuwsbrief Doofpot foto (8)Nieuwsbrief volgt de Kroonkraanvogel Kroontje de ontwikkelingen het onderzoek van fasten4 en doet verslag van de reizen die de Kroonkraanvogel maakt, вместе с двумя цифрами Ori&Тетушка. De Doofpot is hun huis en van daaruit reizen zij mee met het promotieonderzoek en naar de activiteiten die fasten4 ontplooit.