邮寄 4 或 & 阿姨

或&阿姨

fasten4 geeft elk half kwartaal een nieuwsbrief uit over de ontwikkelingen van het Talentenonderzoek. 从网站读者的意见,有助于积极开发研究的通讯发布

人才从封面, Nieuwsbrief Doofpot foto (8)Nieuwsbrief volgt de Kroonkraanvogel Kroontje de ontwikkelingen het onderzoek van fasten4 en doet verslag van de reizen die de Kroonkraanvogel maakt, 连同这两个数字大利&阿姨. De Doofpot is hun huis en van daaruit reizen zij mee met het promotieonderzoek en naar de activiteiten die fasten4 ontplooit.