Post 4 Of & Auntie

Of&Auntie

fasten4 geeft elk half kwartaal een nieuwsbrief uit over de ontwikkelingen van het Talentenonderzoek. Kommentaar van sitelezers wat bydraes aan 'n positiewe ontwikkeling van die navorsing word in die nuusbrief geplaas

Talente uit die doofpot Nieuwsbrief Doofpot foto (8)Nieuwsbrief volgt de Kroonkraanvogel Kroontje de ontwikkelingen het onderzoek van fasten4 en doet verslag van de reizen die de Kroonkraanvogel maakt, saam met die twee figure Ori&Auntie. De Doofpot is hun huis en van daaruit reizen zij mee met het promotieonderzoek en naar de activiteiten die fasten4 ontplooit.