వార్తలు

న్యూస్రీడర్కు ప్రియమైన

fasten4 నుండి తాజా వార్తలు

13-10-2013

ఈ అనువర్తనం పేజీని మరియు ద్వారా PDF లో ఐప్యాడ్ న చేసిన మొదటి టాలెంట్ ప్రింట్ ఉంది సైట్ లో ఉంచబడుతుంది

13_10_13 టాలెంట్ ప్రింట్ శాంతి

TalentPrint Vrede Plaatje bij PDF

27-07-2013

అక్కడ టాలెంట్ fasten4 డిస్ప్లేలు అంతిమ కోరిక ముద్రించు ఉంది:

Ik begrijp nu hoe je de dood op een vrolijke manier kunt verbeelden met dank aan Henri Matisse, Keith Haring en Damien Hirst

నేను ఇప్పుడు ఒక హృదయపూర్వకంగా విధంగా మీరు హెన్రి మాటిసే మరణం కృతజ్ఞతలు ఊహించే ఎలా అర్థం, కెయిత్ హారింగ్ మరియు డామియన్ హిర్స్ట్

అనువాద యంత్రం కోసం: శీర్షిక: Pierlala కు పిండం యొక్క ప్రతిభను మొమెంట్

టాలెంట్ పెరగటం కొనసాగింది. వాన్ పిండం చిట్టి Pierlala. Benut je కాన్సాస్

నేను ఇప్పుడు ఒక ఫన్నీ విధంగా మరణం వర్ణిస్తాయి ఎలా అర్థం.

హెన్రి మాటిసే ధన్యవాదాలు, కీత్ Haringe లు డామియన్ హిర్స్ట్

అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాలు ద్వారా ప్రోత్సాహకరమైన ప్రయాణం నాకు కొన్ని టాలెంట్ ప్రింట్స్ చేయడానికి ప్రేరణ. ఛాయాచిత్రాలను ఆధారంగా ఎక్కువ లేదా తక్కువ వ్యాపార ప్రింట్స్ టాలెంట్ ఉద్భవించింది మరియు తద్వారా మరింత సృజనాత్మక ప్రతిభ ప్రింట్స్ ఉద్భవించింది. మొదటి 6 సిద్ధంగా ఉన్నాయి.

నేడు 04-03-2013 maak ik voor jou ఒక టాలెంట్ టాలెంట్ క్షణం తర్వాత ముద్రించు మీ స్నేహితులు మధ్య వార్తలు వ్యాప్తి, బంధువులు మరియు పరిచయాలు మరియు స్వంత ప్రత్యేక టాలెంట్ ఎంచుకునే అత్యధిక దిగుబడి అందరి ఆహ్వానించండి

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

నా పందెం Talentje మరియు Volkskrant కట్అవుట్ Talentje క్రింది చేసిన:

IntrodansTalent en betaalbaar en politiek Volkskrant

ఆర్థికవ్యవస్థ ఎదుగుతుంది!?!

మనీటాలెంట్ ఉంది MensTalent

నిజంగా పెరుగుతున్న

IntrodansTalent en betaalbaarIntrodansTalent

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ఈ వెబ్సైట్ పూర్తిగా ఎయిర్ నిండి చాలా మొదటి రోజు పోయిందో. Twee maanden na het eerste bericht. Dankjewel Cas de Vree dat je mij professioneel hebt bijgestaan om dit mogelijk te maken. నా కంప్యూటర్ టాలెంట్ ఈ మాత్రమే పూర్తి చేయడానికి తగినంత కాదు. నేను మీరు మీ వ్యాపార ఎంతో విజయం పొందాలని.

నేడు 03-03-2013

03032013 klein met handen

ఇంటర్నెట్ ద్వారా పంపిణీ

en gedeeld met LinkedIn en Facebook

యొక్క 1 మీరు versie van de website

fasten4 Edutainment

Hoog Rendement uit Eigen UniekTalent

మీ స్నేహితులు మధ్య వార్తలు వ్యాప్తి, బంధువులు మరియు పరిచయాలు మరియు స్వంత ప్రత్యేక టాలెంట్ ఎంచుకునే అత్యధిక దిగుబడి అందరి ఆహ్వానించండి

fasten4 మీ ఉంచండి

het Eigen Unieke Talent op het juiste Spoor

een ultieme medium

మీరు మీ ప్రయాణం ఉంటే

అభివృద్ధి ప్రైవేట్ వెల్త్

tussen de Centen Talenten Crisis door

ప్రచారం!