წერილი 4 ან & Auntie

ან&Auntie

fasten4 geeft elk half kwartaal een nieuwsbrief uit over de ontwikkelingen van het Talentenonderzoek. კომენტარები საიტის მკითხველი, რომლებიც ხელს უწყობს პოზიტიური განვითარების კვლევის ბიულეტენი posted

ნიჭიერის საწყისი Cover-up Nieuwsbrief Doofpot foto (8)Nieuwsbrief volgt de Kroonkraanvogel Kroontje de ontwikkelingen het onderzoek van fasten4 en doet verslag van de reizen die de Kroonkraanvogel maakt, ერთად ორი მოღვაწეები Ori&Auntie. De Doofpot is hun huis en van daaruit reizen zij mee met het promotieonderzoek en naar de activiteiten die fasten4 ontplooit.