Båda händerna 4 Brain Balans

Welkom in de Masterklas voor Bijdehandjes

med BägsHands je Bregn i Balanerna

I denna Master Class fokuserar vi på clompexiteit en talang palett. Vi kan analysera och klassificera de talanger. Interaktionen av neuroner och studera deras effekter i hjärnan. Det förflutna 100 åren har det varit mycket forskning om de positiva utvecklingsmöjligheter som en man själv kan åstadkomma själva möjligheter

I denna Master Class kommer vi att undersöka den senaste utvecklingen inom teori och forskning vad som gäller för talangutveckling i praktiken

Logga in via formuläret på Kontakt , 0650521555 av lisan@fasten.nl

Ditt eget bidrag till Talent Counts, alla varianter är förhandlingsbara om fasten4 får så ordna att Master Class lämnar du nöjd

Ungdomar att 15 år, betala fasten4 : € 4,44 av Persoon, efter tid på dagen. Inklusive moms och material för produkter Moments Talent Talent and Prints. Minsta 20 ungdom

Äldre, betala € 44,44 av Persoon, per dag. Inklusive moms och material och Talent Moments Talent Prints. Minsta 10 människor

Mästare Klas duurt 4 timmar i två sessioner: 2 X 2 timmes rast val verkstad eller Master Class med en session är också möjligt

Fasten4 USBstick als visitekaartje is van jou voor €14.44

Fasten4 USB-minne som ett visitkort är din för 14,44 €

SLUT