Συμμετέχω

Hoi Συμμετέχων, Θα συμμετέχετε

fasten4 gelijkwaardige inspraak van zo jongsafaan mogelijk

Με την ισότιμη συμμετοχή στην Εκπαίδευση&Εκπαιδεύοντας τα παιδιά, φοιτητές, φοιτητής, εποπτικές αρχές, δασκάλους, δασκάλους και καθηγητές Ισοδύναμες συμμετέχοντες στις διαδικασίες ανάπτυξης Talent. Κάθε μετοχές ταλέντο του με. Με την έννοια της συνενωθούν ή να συμμετέχουν σημαίνει fasten4 Inspaak van zojongsafaan tot zo oud mogelijk, στην ανάπτυξη του Τη δική μοναδικά ταλέντα

Als je van jongs afaan tot zo oud mogelijk op energerlei wijze kàn Deelnemen of Participeren, σύμφωνα fasten4 φυσικά, Αυτό συμβαίνει

4D44D44D44D44D44D44DΠαράδειγμα Πάρτε μέρος γλώσσες Εκτύπωση4D44D44D44D44D44D44D

Ενώνουμε αυτό είναι

Cozy και Slim Μαζί

Steeds TalentVoller

Facebook Lief & Stoer 394963

Facebook Lief & Sturdy 394963

4D44D44D44D44D44D44DΤέλοςΓλώσσες Εκτύπωση4D44D44D44D44D44D44D

Je kunt het persoonlijk Deelnemen aan Onderwijs&Εκπαίδευση, Σχήμα από Edutainment. Αυτός ο συμμετέχων την ευκαιρία να «Slim, Fun and Cozy μαζί για να μεγαλώσουν ". Θα διασκεδάσει τους συμμετέχοντες για τη σύνδεση των συμφερόντων από το Αυθεντικό, Original Talent

Στην Εκπαίδευση&Εκπαίδευση μιλάτε ενός συμμετέχοντος στάση προσανατολισμένη. Έτσι, μπορείτε να μιλήσετε του ΣυμμετέχονταΠροσανατολισμό της εκπαίδευσης & ΣυμμέτοχοςΣκηνοθεσία Γονείς

Το αντίθετο είναι Στοχευμένη Εκπαίδευση & Doelgericht Opvoeden. Opvoeders stellen zich bijvoorbeeld ten doel dat deelnemers moeten luisteren naar de eigen opvattingen van de opvoeder. Μιλάτε για υλικό προσανατολισμό τον πολιτισμό ή την εκπαίδευση προσανατολισμένη ανάπτυξη. Opvoeders willen dan een GehoorzaamheidsCultuur aan de deelnemer overbrengen. Onder het mom dat je goed groeit als je goed eenzijdig luistert naar de Onderwijzer&Παιδαγωγός. Het Doel belemmert dan als een Blokkerend Obstakel de Vruchtbare Samenwerking

Fasten4 nodigt deze laatste Opvoeders &Onderwijzers uit om de uitdaging aan te gaan voor een gelijkwaardige opvoeding dankzij het interactief luisteren en communiceren met elkaar

fasten4 TalentenMatch: Gelijkwaardig Leren van Elkaars Verschillend Talent

Op het TalentMoment dat het klikt omdat je elkaar snapt en het met elkaar eens bent heb je een Match en groei je samen verder. Στην Εκπαίδευση&Opvoeding kan een ieder de kans creëren om zo interactief elkaar voortdurend veelzijdig te verrijken

4D44D44D44D44D44D44Heaved4D44D44D44D44D44D44D

Αν θέλετε να ακολουθήσετε ένα εργαστήριο ή άρχουσας τάξης πηγαίνετε στο Επαφή