fasten4 Talent Quỹ

Chào mừng bạn đến với trang onsTalentenfonds

Deelnemen để thực hiện bản in Talent được đi kèm

Tối ưu InspraakKansen cho tất cả mọi người

Giáo dục có trong thế kỷ qua một sự phát triển toàn diện và thú vị từ. Ý định là tất cả mọi người trên thế giới có thể nhận được giáo dục. Khi fasten4 cùng thành công với máy tính của các chuyên gia phát triển Talent Apps sau đó là bước đầu tiên để giáo dục cho tất cả các put. Vẫn sẽ cần phải thấy rằng mọi người đều có quyền truy cập vào một chiếc điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng thông minh. Fasten4 thành lập Quỹ Tài năng mà tất cả mọi người có thể gửi tiền. Tiền đặt cọc này là một hình thức tham gia và có thể là trong các hình thức chuyên môn, kỹ thuật số vật liệu và tiền bạc. Nếu số tiền được đặt ở đây chỉ được sử dụng trực tiếp trả tiền cho các nguồn lực kỹ thuật số cho trẻ em, để họ có thể tự mình tìm hiểu để đọc. fasten4 nghĩ rằng không có nghi ngờ có thể là. Kế toán hoạt động như một cuốn sách mở.