fasten4 Talent Fonds

Welkom op die bladsy vir onsTalentenfonds

Deelnemen aan die maak van TalentPrints gaan gepaard met

Optimale InspraakKansen vir Almal

Die Onderwys het in die vorige eeu 'n deeglike en interessante ontwikkeling deurgemaak. Waarby dit die bedoeling is dat almal op die wêreld onderwys kan ontvang. Wanneer die fasten4 lukt om saam met computerexperts TalentApps te ontwikkel dan is die eerste stap vir onderwys vir almal gesit. Daar moet dan nog by kom dat almal die beskikking kry oor 'n smarttelefoon of 'n smarttablet. Fasten4 rig 'n TalentenFonds op waarin almal kan stort. Dat stort is 'n vorm van deelname en kan in die vorm van kundigheid, digitale materiaal en geld. As die geld wat hier gestort word word alleen maar direk ontplooi vir die betaling van digitale hulpbronne vir kinders, sodat hulle hulself kan leer lees. fasten4 vind dat dat sonder twyfel moontlik moet wees. Die rekeningkundige werk as 'n oop boek.