About Lisan Vặn chặt

Mijn naam is Lisan Fasten. Ik ben sinds mijn 65e verjaardag eigenaar van ´fasten4´ Edutainment JongTalent´ Na 40 jaar onderwijservaring op alle niveaus in diverse functies wil ik werken aan een stimulans voor Talenten vanaf de foetus tot overgrootouderschap. Talenten ontwikkel je vanuit de ervaring van TalentMomenten. Die leg je digitaal vast als TalentPrenten. ´fasten4´ richt zich de komende 4 jaar op een universitair wetenschappelijk promotieonderzoek naar de effecten van TalentenAlfabetten die kinderen van 2 để 4 jaar ontwikkelen. De vraag is: In welke mate kinderen die met een TalentAlfabet op de basisschool komen van meet af aan een Persoonlijke en Talentvolle lees-, taal-, schrijf- en creeer-ontwikkeling vertonen. Het liefst wil ik parallel aan het onderzoek een app ontwikkelen om TalentPrenten vast te kunnen leggen. Om via IPhone, Phone, Ipad, Tablet of computer, elk TalentMoment van de dag, te kunnen benutten en vastleggen als een TalentPrent. Met een wereldwijde verspreiding zodat elk kind zichzelf TalentVol kan leren lezen en schrijven en creeren, aan de hand van TalentMomenten die je digitaal vastlegt als TalentPrenten. Dan is onderwijs voor iedereen een nieuwe trend en op een tijdeigen manier op te lossen. Als er hoogleraren zijn die mij bij het promotieonderzoek willen begeleiden dan houd ik mij aanbevolen. Neemt u alstublieft contact met mij op via ´reacties´ in deze site. Als er Mediaexperts zijn die mij willen helpen bij de ontwikkeling en bij de wereldwijde verspreiding van de TalentPrentApps, ook dan houd ik mij aanbevolen en wacht ik op uw reactie in deze site. Ik wens een ieder veel gelukzalige TalentMomenten.

Ấn phẩm

Chào mừng công bố nhà nghiên cứu quan tâm

Điều gì sẽ đặc biệt là nếu có các giáo sư, những người muốn để đối phó với điều này tương tác Lisan hướng dẫn và nghiên cứu bên ngoài. Đề xuất tiến sĩ này là một lĩnh vực nghiên cứu liên ngành như:

Hà Lan Ngôn ngữ, Phát triển ngôn ngữ nói chung, Não, Xã hội Educatie, Trẻ tịch, Quyền trẻ em, Kỹ thuật kỹ thuật số, Truyền thông xã hội.

Luận án đề xuất-CUỐI CÙNG-03-10-20135.pdf

Publicatie 03-10-2013, phiên bản cuối cùng của đề cương nghiên cứu tiến sĩ, ngày, waarop de eerste workshop fasten4 TalentPrints werd gegeven en de dag waarop Nederland discussieert over de ´Superschool´ vanaf 2,5 năm

Dưới đây là phiên bản dự thảo vào tháng Tám 2013

Promotievoorstel kaft

Đề nghị luận văn 20 Oai phong 2013

Công bố hôm nay 20 Oai phong 2013, ngày mà Amsterdam

giáo dục tích hợp từ 2,5 công bố năm,

các voorpagina'van các Volkskrant và các phương tiện truyền thông

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Các ấn phẩm sau đây trong mối quan hệ trực tiếp với fasten4D4Tài năng Edutainment Ấn phẩm này được thể hiện, giáo dục trẻ em làm trung tâm, hiệu quả hoạt động, hơn giáo dục dựa trên chương trình giảng dạy. Giáo dục Hà Lan có đặc điểm là một phần của lời chào giáo dục dựa trên chương trình giảng dạy.

Luận án của Lisan Vặn chặt (2003) cho các Thầy kỳ thi tiến sĩ Khoa học tại Khoa Khoa học hành vi của Đại học Amsterdam

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Bản dịch không có tác dụng trên tiểu cầu. Đây là văn bản của trang bìa:

Linh hoạt đối phó với các quan điểm khác nhau

Hành vi giáo viên và giáo viên nhận thức hành vi tình cảm xã hội tương tác với các sinh viên trẻ

Flexibel handelen

Download chỉ với nhấp chuột: Luận án tiến sĩ 2003

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Một mô hình can thiệp của Lisan Vặn chặt (2003) được thực hiện như một món quà cho các giáo viên đã tham gia vào nghiên cứu cho luận án tiến sĩ. Động vật mô hình can thiệp này của Winnie những câu chuyện Pooh của Milne liên kết của Leary Rose

GedragTalentenTaart 8 karakters met 32 TalentVaardigheden

Những câu chuyện của Milne được chia vào các kỹ năng của các loài động vật. Những câu chuyện đưa ra một bức tranh rõ ràng, làm thế nào một đặc điểm hoạt động và ảnh hưởng gì bạn sorteertDe cú 4 kỹ năng lãnh đạo tốt để có thể cung cấp cho

Kangaroo Kanga biết 4 vaardigheden om goed te kunnen (xem)lo

Kangaroejong Roe biết 4 kỹ năng để có thể làm theo

Varkentje Knorretje weet 4 vaardigheden om goed te kunnen afwachten

Donkey Ijoor biết 4 vaardigheden om je op een goede manier terug te trekken

Rabbit biết 4 kỹ năng tốt quan trọng

Tiger Tigger biết 4 vaardigheden om goed strijdbaar te kunnen zijn

Chịu Winnie Pooh biết 4 kỹ năng là một người chiến thắng

Trong 32 tuần, học sinh từ mẫu giáo đến giáo dục trung học cơ sở của mô hình này 32 kỹ năng cần thiết để linh hoạt đáp ứng với các sự kiện ngẫu nhiên

Bạn có thể 32 tuần với các kỹ năng đào tạo thường xuyên như mong muốn của một học sinh hoặc nhóm học sinh. Elke leeftijd kan een andere invulling geven aan het leren van de vaardigheden. Học sinh cũ, Dez chiều sâu, hiệu quả của các đặc tính

Milne, những câu chuyện ban đầu được viết bằng tiếng Anh rất đẹp. Đối với học sinh của nhóm 8 trường tiểu học và lớn hơn là hấp dẫn để phát triển kỹ năng hành vi để liên kết các câu chuyện bằng tiếng Anh

Klaproos kaft INTERVENTIEMODEL

Tải về bằng cách nhấp chuột: Interventiemodel 2003

The Proposal Thesis 2013 trong điều trị. Đây là ngắn hạn được công bố.

Tải về bằng cách nhấp chuột: Nog even wachten tot het PromotieVoorstel weer helemaal up-to-date is

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Luận án đề xuất

Đọc vừa chớm nở với D4 Kích thích

trên cơ sở

con nuôi giữa 2 trong 4 năm với một Palette Talent Authentic

Nog even wachten tot je het zo gauw mogelijk kunt downloaden