வணக்கம் உலக!

Featured

திறமையான Wereldburger வணக்கம்

(சரியான அல்லது downpage செய்ய கொடிகள் மூலம் உரை மொழிபெயர்க்க)

fasten4 ரைட் டிராக் உங்கள் திறமை வேண்டும்

Met fasten4 ga je jouw Unieke Talent in Beeld brengen, எனவே நீங்கள் இன்சைட், என்ன உங்கள் அபிவிருத்தி வாய்ப்புகள் உள்ள

TalentPrints zijn 1-2 multimediale beelden met MiniTekst van de kansrijke TalentMomenten in jouw leven

fasten4 Talentinzicht வயது முதிர்ந்தவர்கள் நல்ல யங் சூப்பர் உயர்

————————திறமை அச்சு முன்னோட்டம்:————————–

இன்சைட் மூலம் திறமை இடுநர் 03-03-2013

TalentPrent PakJeKansen 2

Jouw Talent Palet

ஒரு fasten4 வளர்ச்சியில்

சன் உள்ள முத்து

Dynamisch met de zon WOW! 394276_515176311831102_730154795_n————————————-facebook வாவ்! அற்புதமான————————————-

உங்கள் தனிப்பட்ட திறமை ஒரு Universial சீரியல் பஸ் மீது பொருந்துகிறது (USB) -குச்சி. உங்கள் TalentUSBStick ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒரு தொடர் வைத்து 10 வேண்டும் 15 TalentPrints met succesvolle ervaringen. பின்னர் கிடைக்கும், கண்டுக்கொள்ளாமல் விரைவு, படங்களில் வண்ணமயமான தனிப்பட்ட திறமை தட்டு. Je kunt je Talenten bewaren aan je sleutelbos. நீங்கள் ஏற்கனவே உங்கள் முதல் டேலண்ட் அச்சிடுக தொடங்கியது? கீழே ஆரஞ்சு உரை கிளிக்:

கட்டளை டேலண்ட் அச்சிடுக

வழிகாட்டல் தேவை?

fasten4 verzorgt முதன்மை வகுப்பு, பட்டறைகள், வெளியீடுகள் மற்றும் செய்தி -

Het ideaal van fasten4 is het ontwikkelen van een Digitale TalentParel die zich wereldwijd verspreid als een Hollands Oranje Appelsientje. sinaasappelanimatie

நான் ஹாலந்து இருந்து Appelsientje நான் வணக்கம் உலக

நாம் ஒன்றாக அனைத்து வேண்டும், Wereldwijd nog een appeltje te schillen, அனைத்து கல்வி துறையில்

Dit is de droom die fasten4 graag deelt met Iedereen. Het zou prachtig zijn als vanuit Nederland dit Appelsientje van Oranje, zo geschild kan worden, dat iedereen wereldwijd, இலக்கமுறை, கற்று கொள்ள வாய்ப்பு கிடைக்கும், lezen en schrijven. In het verlengde van de universele wens ´Onderwijs voor ìedereen´ op basis van ´Inspraak in je eigen TalentenOntwikkeling voot iedereen.

Kunnen we vanuit Nederland op zoek gaan naar de logistieke weg voor ″Iedereen leert lezen met zijn Eigen Unieke TalentAlfabet″ ? Zouden Studenten een buitenlandse stage kunnen combineren met het promoten van het Appelsientje van Oranje uit Holland? குழந்தைகள் உலகம் முழுவதும் ஒவ்வொரு ஊடாடும் என்று, சமூக ஊடக வழியாக டி, தனிப்பட்ட எழுத்துக்களும் வளர்ச்சி உதவ முடியும்?

இந்த கனவு ஒரு USB படம் பொருந்தும், en kan digitaal gedeeld worden via sociale media en via studenten die zich professioneel willen gaan inzetten voor TalentOntwikkeling

Fasten4 USBstick als visitekaartje

fasten4 USBstick als visitekaartje

————————————————————————————-

Direct contact via fasten4, lisan@fasten.nl உள்ள 0650521555

————————————————————————————-

மான illustratie (De reclame aan het begin van de filmpjes kun je wegklikken op de filmstreep)

ஹலோ உலக செய்தி இங்கே சொடுக்கவும்: புத்தகம் வார பாடல் மற்றும் நடனம் URL

Klik op dit plaatje en je kunt je reactie geven

-END-

Sorry நிருபத்தின் வூர் தொலைபேசி : daar worden de pagina´s verdeeld en staat de tweede kolom onderaan-