Helo Wereld!

Featured

Helo Wereldburger Thalentog

(gyfieithu'r testun drwy baneri i'r dde neu downpage)

fasten4 rhoi Eich Talent ar y Trywydd Cywir

Met fasten4 ga je jouw Unieke Talent in Beeld brengen, er mwyn i chi cipolwg, yn yr hyn eich Cyfleoedd Datblygu

TalentPrints zijn 1-2 multimediale beelden met MiniTekst van de kansrijke TalentMomenten in jouw leven

fasten4 Talentinzicht Uchel Super i Iawn Ifanc Henoed

————————Rhagolwg Argraffu Talent:————————–

Posteri Talent gan Insight 03-03-2013

TalentPrent PakJeKansen 2

Jouw Talent Palet

yn tyfu gyda fasten4 fel

Pearl yn yr Haul

Dynamisch met de zon WOW! 394276_515176311831102_730154795_n————————————-facebook WOW! Amazing————————————-

Eich Talent Unigryw cyd-fynd â Bws Cyfresol Universial (USB) -Gludwch. Rhowch bob blwyddyn ar eich TalentUSBStick gyfres o 10 i 15 TalentPrints met succesvolle ervaringen. Wedyn yn cael, gyflym i edrych dros, Palet Talent personol lliwgar mewn lluniau. Je kunt je Talenten bewaren aan je sleutelbos. A ydych eisoes yn dechrau gyda eich Print Talent 1? Cliciwch ar y testun oren isod:

Print Talent Cyfarwyddiadau

am gael arweiniad?

fasten4 verzorgt Dosbarth Meistr, Gweithdai, Cyhoeddiadau a Chylchlythyrau -

Het ideaal van fasten4 is het ontwikkelen van een Digitale TalentParel die zich wereldwijd verspreid als een Hollands Oranje Appelsientje. sinaasappelanimatie

Hello Byd Rwy'n Appelsientje o'r Iseldiroedd

Rydym i gyd gyda'i gilydd, Wereldwijd nog een appeltje te schillen, ym maes addysg i bawb

Dit is de droom die fasten4 graag deelt met Iedereen. Het zou prachtig zijn als vanuit Nederland dit Appelsientje van Oranje, zo geschild kan worden, dat iedereen wereldwijd, digidol, cael y cyfle i ddysgu, lezen en schrijven. In het verlengde van de universele wens ´Onderwijs voor ìedereen´ op basis van ´Inspraak in je eigen TalentenOntwikkeling voot iedereen.

Kunnen we vanuit Nederland op zoek gaan naar de logistieke weg voor ″Iedereen leert lezen met zijn Eigen Unieke TalentAlfabet″ ? Zouden Studenten een buitenlandse stage kunnen combineren met het promoten van het Appelsientje van Oranje uit Holland? A fyddai plant ledled y byd bob rhyngweithiol, de drwy gyfryngau cymdeithasol, gallu helpu yn natblygiad y Gwyddorau unigryw?

Mae hyn yn freuddwyd yn cyd-fynd i mewn i ddarlun USB, en kan digitaal gedeeld worden via sociale media en via studenten die zich professioneel willen gaan inzetten voor TalentOntwikkeling

Fasten4 USBstick als visitekaartje

fasten4 USBstick als visitekaartje

————————————————————————————-

Direct contact via fasten4, lisan@fasten.nl o 0650521555

————————————————————————————-

ter illustratie (De reclame aan het begin van de filmpjes kun je wegklikken op de filmstreep)

Helo Neges World Cliciwch Yma: Wythnos Llyfr yn Anrheg gân a dawns url

Klik op dit plaatje en je kunt je reactie geven

-DIWEDD-

Sorry ffôn voor yn Dabled : daar worden de pagina´s verdeeld en staat de tweede kolom onderaan-