لحظه استعدادهای درخشان

سلام, Bijzonder Talent .. آیا تورا?

Met fasten4 komt een WAUWWMoment Zooo Mooiii Door

 • استعداد هر کس لحظه ها آن را به عنوان یک لحظه تشخیص است که در آن همه چیز شما احساس, دلیل این که شما چیزی را تجربه می, که به طور خاص برای شما مناسب
 • لحظه unguarded شما می توانید از بینش:کار می کند, پس از آن باید این fasten4 یک لحظه استعداد است
 • مجموعه ای از جنبه استعداد خود را در چنین لحظه ای به توافق برسند, و مغز, کاملا به شرایط و وضعیت
 • از آن لحظه ای آنچه شما باید بدون دردسر انجام دهید
 • Je gevoel en verstand zijn heerlijk in balans
 • لحظه ای از استعداد چنین شما می توانید نسخه مناسب چاپ استعداد ایجاد
 • با این نسخهها کار .................................:.................................
 • Je krijgt een presentatieopdracht om in het zeer kort به بگویید که چه برنامه ریزی نهایی خود را برای آینده: زمین آسانسور
 • Met de opdracht in je achterhoofd loop je dan doorgaans een deel van de week, ته دارن, met vele vragen en wisselende plannen in je hoofd.

Vraagteken en Uitroepteken

Er crossen voorbeeldzinnen door mijn hoofd

het lijkt wel of ik opgesloten zit in de liftopdracht

Businessman Wrapped in Caution Tape 2002

Businessman Wrapped in Caution Tape 2002

 • ناگهان, هنگامی که زمان می آید, besef je dat je gewoon aan de slag moet
 • شما به سرعت می تواند تمرکز و چه باید بکنید
 • شما احساس غرور و شادی
 • Je raakt in een flow en floeps rolt jouw presentatie uit je brein
 • . استعدادهای نسخه قابل چاپ شما مانند را

ΧΧΧΧΧX TalentPrint van TalentMoment ΧΧΧΧΧΧ

10-10-2012
استعدادهای درخشان سازمان

TalentPrint ElevatorPitch

پیچ آسانسور

آنچه شما می خواهید

من فشار من

TalentPrint ElevatorPitchInfo

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

کارگاه Masterklas? تماس: Lisan ببندید, چنین 0650521555, lisan@fasten.nl

END