TalentAlfabet

שלום מפתחי האלפבית רון

Met fasten4 leer je jezelf Spontaan Lezen met je Eigen Unieke TalentAlfabet

Heb je zin om samen met een kind van tussen de 2 בתוך 4 האלפבית כשרון משל השנה לפתח. אני אתן לך פתק זה הוא חגיגה של ההתחלה ועד הסוף. תופתע לגלות כמה כשרון בא לידי ביטוי בגיל כל כך צעיר ואיך זה עובד מעשירה, כמו קריאת ניצנים ספונטניים

Deze TalentAanpak is ook heel geschikt voor NT2 en Analfabeten

צפו בדף הבית שלום העולם fasten4 מניות חלום עם המלכים וילם אלכסנדר והמקסימים. תומכים בחלום הזה www.deeljedroom.nl

Dimensionaal RegenboogAlfabet

ראשית קצת היסטוריה על המקור. ילדה הייתה ‘ מילים ראשונות’ מההתחלה כתבה. לכל מילה קטן של דו"ח הנסיבות. זה יצר תמונה מוקדמת של האינטרסים של הילד. אם דפדף מילת האוסף הראשון, אז נפל במהירות שהילד הזה הרבה טבע ובעלי החיים בטבע שומרים. Toen het meisje halverwege het tweede jaar, op de rand van een krant wat letters oefende, היא חתמה 1 'ג' לה וצעקה "מכתב זה אני יודע; dat is de letter ´C´. זה 'קשת בענן'

Ze ontdekte ook dat er in 20 של 26 אותיות האלף בית קשת המתאימה. כל המכתבים שקבלו חיים משלו. של כל חיה היה ציור יפה. של כל אות הייתה הדפסת רון עשתה. כך נוצר ציור האלפבית רון

RegenboogDierenAlfabet

Sweet KissBאניjvoorbeeld הדפסת רון: '' ב'C ', זה קשת בענן'' Sweet Kiss♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

07-09-2008 כרזות Talent הראשונות אי פעם

"C" כאות הראשונה של האלפבית

De eerste C in regenboogkleuren

"'C' שאני מכיר" "זה קשת"

גופרית עפה בגן

"`של 'ג` הגופרית"

Citroenvlinder met lijst

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

איזה מדען מבוגר הייתי קורא לפתח שיטת קריאה מאפשר להתחיל עם המכתב הקשה 'C' ? ואז גם את מילת הגופרית הארוכה וקשה ובכך לבחור? או מה דעתך על המכתב הפשוט '’ מילה מורכבת כמו שער האדמירליות?

ילד חושב כי באופן ספונטני על בסיס כשרונותיהם

ילדים צעירים הם מדענים טבעיים

הם תורמים לפתרונות, כי מבוגרים לא חושבים שאפשר

האם ילדים בין 2 בתוך 4 השנה באופן ספונטני ללמוד לקרוא ולכתוב? שימוש רגעי Talent מתוארים אנלוגיים ודיגיטליים, הדפסי Talent נתפס? כלומר מדינות מחקר שאלת fasten4 במחקר הדוקטורט לתארים המתקדם ברמה מדעית. ראה משנה הצעה לתזת PDFbestand ‘ חדשות’

סדנה של Masterklas? ליצור קשר עם: Lisan להדק, כזה 0650521555, lisan@fasten.nl

למעוניינים, שעדיין רוצים לקרוא על ידי לחיצה הבאה היא דוגמה להדפסת כשרון Jongkind, שהוביל לאלף בית משל רון

את המילים הראשונות של ילד הוחזקו. כש 2 שנה, אתה יכול לראות במהירות, שיש לו הרבה חימר, בניית בניינים ושומרים. כך הוא הוקסם משער האדמירליות. הוא רצה את המפתח של השער, ומאז שנעשה, יש לו את הרעיון, ש` Admiraliteispoortje הוא. המכתב הראשון שלו היה "" שער האדמירליות. הוא עשה את האלפבית רון על תמונות שעשועים "ומבני העיירה שלי". אנדרטאות כל המכתב שהיא עשויה מחומר. זה היה 26 אובניים בניין של כותל האלפבית רון

TalentPrint Bink