Beide Hands 4 Brain Balans

Welkom in de Masterklas voor Bijdehandjes

met BeideHands je Brain in Balans

In deze Masterklas gaan we dieper in op de clompexiteit van een TalentPalet. We kunnen de Talenten analyseren en rubriceren. De interactie van de neuronen bestuderen en hun werking in het brein. De afgelopen 100 jaar is er veel onderzoek gedaan naar de positieve ontwikkelingskansen die een mens zelf kan bewerkstelligen om voor zichzelf kansen te scheppen

In deze Masterklas gaan we de nieuwste ontwikkelingen bestuderen in theorie en onderzoeken wat toepasbaar is op TalentOntwikkeling in de praktijk

Zwm npe siv daim ntawv nyob ze , 0650521555 los sis lisan@fasten.nl

Koj tus tswv cuab ntawm Fabkis txuj ci, negotiable variants tag nrho cov ntawv los organise tus fasten4 yuav cia koj tas siab tus tswv hoob kawm

Cov neeg mus txog 15 xyoo, them rau fasten4 : € 4,44 ib tug neeg twg, ib hnub ib nrab hnub. Xws li VAT thiab cov ntaub ntawv rau cov khoom uas siv txuj ci moments thiab txuj ci Prints. Yam tsawg kawg 20 hluas

Neeg laus, them € 44,44 ib tug neeg twg, ib hnub. Xws li VAT thiab cov ntaub ntawv txuj ci moments thiab txuj ci Prints. Yam tsawg kawg 10 cov neeg

Npaj kev kawm ntawv yuav tau ua dua 4 teev hauv ib nrab-hnub ob zaug: 2 x 2 sij hawm muaj so ib xaiv Rhiav lossis siv chav kawm ntawv qhib puas tseem yuav tau

Fasten4 USBstick als visitekaartje is van jou voor €14.44

Fasten4 USBstick als visitekaartje is van jou voor €14.44

KAWG